Как да изчислим количеството цимент и пясък за подова настилка?

Запълването на подовата замазка в апартамент или помещения за производствени цели е задължителна процедура. На нивелиран основен пакет покритието за покритие или го използвайте без да завършите като работна повърхност за промишлено производство. Преди да се реши как да се изчисли количеството цимент за подовата замазка, е необходимо да се установи целта на помещението и очакваното натоварване върху бетонната основа.

Един от основните критерии при подготовката на хоросана за изливане на основата е неговата дебелина. Трябва да се има предвид, че армировката с метална мрежа се извършва с минимална дебелина на основата 20 мм, максималната височина на отливане е 40 мм и тази дебелина най-често се използва за подови настилки в гражданското строителство.

Следващият важен елемент за изчислението е марката за цимент. За организиране на база използваните марки цимент M300, M400, M500. В резултат на смесването с пясък и вода се получава циментов разтвор със стойност M150 или M200.

Марката на сместа се определя въз основа на планираното натоварване на основата. Така M200 може да се използва за организиране на бази в индустриални сгради, например в гаражи, а силата на марката M150 е достатъчна, за да запълни дъската в апартамента.

За изчисленията е необходимо да се знае степента на потребление на цимент, за да се получи решение на определена марка. Така че, за да се получи един кубичен метър разтвор M150, ще са необходими 330 кг цимент M500 или 400 кг цимент M400. За да получите същия обем от марката решение, M200 трябва да купи 410 кг цимент M500 или 490 кг цимент M400.

Извършете изчислението на организацията на базата с дебелина 40 мм за стая от 30 кв. М. в две версии: за разтвор клас M150 и за клас M200 с цимент от клас M400. Процедурата за изчисляване:

 1. Първо трябва да изчислите обема на пълнене в кубични метри. За това трябва да умножите площта с дебелината (30x0.04). Оказва се обемът на разтвора в 1.2 М 3.
 2. Като се има предвид степента на консумация на цимент за 1 м 3 за хоросан М150 и цимент М400, получаваме: 1,2 м 3 х 400 кг = 480 кг. Теглото на една торба от цимент е 50 кг, което означава, че са необходими 10 торби.
 3. Като се има предвид разходът на цимент за 1 м 3 за разтвора М200 и цимент М400, получаваме: 1,2 м 3 х 490 кг = 588 кг, което съответства на 12 торби.
 4. Количеството пясък се изчислява от съотношението 1: 3, което означава, че за решение на марката M150 ще трябва да купите: 480x3 = 1,440 kg пясък, а за разтвор на M200: 588x3 = 1,764 kg.
 5. Обемът на водата се добавя постепенно, докато се получи желаната пластичност на разтвора.

За организиране на замазки в апартамента използват речен пясък, за производствените помещения избират пясък от кариерите.

Този модел за изчисляване на консумацията на цимент за подова замазка е приложим за всички участъци и дебелината на слоя за полагане на сместа. За да получите площта на стаята, умножете дължината и ширината на стаята.

Ако конфигурацията на стаята е сложна, най-добре е да използвате плана на етажа и да изчислите площта по отношение на хартиения носител. По този начин, като се има предвид съотношението 1: 3, ще бъде възможно да се определи колко цимент и пясък е необходимо на куб на хоросан за замазка.

За суха смес

Когато се използват сухи и полусухи смеси за организиране на замазката, е необходимо да се вземат под внимание характеристиките на всяка отделна смес, които могат да бъдат намерени на опаковката. Обикновено посочвайте обема на сместа, за да затворите един квадратен метър от основата със слой от 1 мм. Например, за да се получи решение на марка M100, достатъчно за вътрешно ползване, производителят на полусух подова замазка препоръчва следния дебит:

 • консумация на смеси 2 кг на квадратен метър с дебелина на замазката 1 мм;
 • консумация на вода 0,22 л на 1 кг от сместа.

Предвид изброените данни, можете да изчислите необходимия материал за 30 квадратни метра с дебелина на замазката 40 мм.

Необходимо е площта да се умножи по консумацията на сместа с 1 m 2 и с 4 (тъй като планираната дебелина на замазката е 4 mm и изчислението е дадено за дебелина 1 mm). Получаваме: 30x2x4 = 120 кг, докато изискваният обем вода: 120 кг x 0.22 л = 26.4 литра.

За традиционното решение

Традиционното изчисляване на строителните материали за производството на конвенционален цименто-пясъчен разтвор се извършва в кубически метри, за да се улесни изчисляването, е необходимо да се преобразуват кубични метри на килограми.

Например, за площ от 30 кв.м. и дебелина на замазката 40 мм ще изисква 1,2 м 2 разтвор. Обемът на цимента ще бъде една четвърт от общия обем, а пясък - три четвърти.

Оказва се, че циментът ще изисква 0,3 м 3, а пясък - 0,9 м 3. Очакваното количество килограм цимент в един куб е 1300 кг, а пясъкът е 1625 кг.

В резултат на това, за да получите 1,2 m 3 разтвор, се нуждаете от цимент 0,3 m 3 x 1400 kg = 420 kg и пясък 0,9 m 3 x 1625 kg = 1463 kg.

Необходимият обем вода за получаване на 1,2 m 3 от разтвора се изчислява със скорост от 0,4 литра на килограм сухи компоненти, което е (420 + 1463) х 0,4 = 753 литра.

Това, което определя разхода

Изчисляването на циментовата замазка за изливане на замазка зависи не само от бетона, който се планира да бъде получен, но и от други фактори. По-горе бяха дадени идеализирани изчисления, но в реалния живот има различни промени и изменения:

 • Примери за това как да се изчисли циментът върху замазка са валидни за свеж цимент, но ако материалът, произведен преди повече от половин година, е получен за работа, силата на бетона, която го използва, ще бъде значително по-ниска. Следователно обемът на цимента в сместа се увеличава с 10-15%;
 • Ако измерванията на височината на бъдещата замазка са идентифицирани неправилно или има значителни дефекти в основата, обемът на циментово-пясъчния разтвор може да се увеличи до 50% от изчисления обем;
 • За да се спести от производството на замазка, както и да се осигури изолационните свойства на основата, могат да използват добавки в сместа на големи фракции, а дебелината на такава замазка може да достигне 10 мм. Обикновено под формата на добавки се използват експандирана глина, шундизит или натрошен камък, но такива материали значително променят свойствата на бетона и могат да повлияят на дълготрайността на замазката;
 • Когато се поставят комуникации в основата на замазката, възниква промяна в обема, което влияе върху количеството материали за приготвяне на хоросана за изливане на замазката;
 • Количеството на използвания материал зависи от използваната марка цимент и изискваната сила на получения разтвор;
 • При изливането на някои помещения може да бъде осигурено изискване за организиране на приплъзване на настилката, в този случай също се наблюдава промяна в обема на разтвора и материалите за неговото производство.

Изчисляване на пясъчна бетонна подова замазка

Циментовата замазка, или както се нарича "традиционна замазка", се счита за най-надеждната и икономична по отношение на паричните разходи. Много често се използва в помещения с различни цели, например: в апартаменти, къщи, кафенета, офиси, магазини, гаражи и т.н. Сух микс (peskobeton) M-150 или M-300 се използва като основа на такава циментова пясъчна замазка. И колко струва тази смес за замазка? Изчисляването на пясъчния бетон върху подовата замазка е представено по-долу.

Изчисляване на сместа за подова замазка

Първата стъпка е да се измери стаята. С помощта на лазерно ниво и лентова мярка измерваме и измерваме цялата стая и виждаме къде са разликите. Ние изчисляваме колко m 2 трябва да направим, тогава ние разглеждаме всички строителни материали, необходими за работа. Особено важно е правилно да се изчисли количеството суха смес, което се изисква.

например:

Трябва да направим замазка в помещение от 25 м2 с дебелина 5 см.
На 1 м 2 с дебелина 1 см са необходими около 22 килограма от сместа.
Умножете 5 см от дъската с 22 кг от сместа (5 х 22 = 110). Така че 110 кг ще тежат 1 м 2 от нашата 5-сантиметрова замазка.
Сега умножаваме 25 м 2 с 110 кг от сместа (25 x 110 = 2 750). Това означава, че 2 750 кг ще претеглят 5 см разклонител на площ от 25 м 2.
Следващите 2 750 kg се делят на теглото на торбата със суха смес (2 750 kg: 50 kg = 55). Така че имаме нужда от 55 торби от смес с тегло 50 кг.

Останалата част от материала се счита за лесно в пода.

За уплътнението на устройството се нуждаем от:

 1. Профил за фарове;
 2. Суха смес от М-150 или М-300;
 3. Грунд или бетон контакт;
 4. Подсилващата решетка (прилага се на чуплива основа);
 5. Кантираща лента;
 6. Филм за бариери с пара (на втория или третия ден е необходимо да се излее замазката с вода и покритието да се покрие с филм в продължение на 7 дни). Процесът може да се повтори отново.

Имайте предвид, че смес от по-висока степен показва, че сместа съдържа повече цимент. Чистият цимент е маркиран с M-500. Следователно, колкото по-висока е сухата смес, толкова по-силна е замазката.

Цимент-пясъчната замазка се втвърдява (увеличава якостта) в рамките на 30 дни, през което време може да се постави само керемида, останалите подови настилки могат да бъдат монтирани след 30 дни. Факт е, че влагата, която е в замазката, се абсорбира и разрушава покритието. Ако дебелината на замазката е повече от 5 см, препоръчваме използването на експандирана глина върху долния слой. Тя е лека и ще ви позволи да премахнете общото тегло на замазката, поради което натоварването върху подовата плоча ще бъде намалено.

Когато пясък бетон за подова замазка и други материали се изчислява и се доставя на обекта, капитанът започва работа. На първо място, подовата плоча е подготвена да запълни замазката, т.е. тя е изчистена от всякакъв вид отпадъци и грундирана. Когато грундът изсъхне, прикрепяме към стената крайната лента, която е необходима за облекчаване на напрежението на замазката. Монтиратме фарове с предварително измерена височина. Ако е необходимо да се използва армировъчна мрежа, тя трябва да бъде повдигната и закрепена точно под центъра на самата подложка.

Приготвяне на сместа: 10 кг суха смес се излива в 0.8 - 1.3 л чиста вода и се разбърква до хомогенна маса без бучки със строителна смес. Използвайте сместа трябва да бъде в рамките на 1 час.

Изсипете сместа и я излейте с равна летва по дължината на фаровете, докато сградата бъде напълно напълнена. 2-3 дни след изливането на замазката трябва да се излее с вода и да се покрие с фолио. Издърпайте замазката за 30 дни и подът е готов за по-нататъшна употреба!

Калкулатор за подвързване на пода

Извършването на довършителни и ремонтни дейности започва с подготовката на работното място, изготвянето на работен план и извършването на необходимите изчисления.

Калкулаторът, показан на тази страница, ще помогне да се изчислят компонентите на циментовата замазка според зададените параметри.

Изчисленията на калкулационните компоненти на разтвора, използван за посявката на устройството и изравняване на пода, се извършват съгласно стандартната формула - 1: 3.5, където 1 част - цимент, 3.5 части - фино пясъчен пясък.

Тази стойност за масата на пясъка се взема въз основа на средната стойност между класическите пропорции - 1: 3 и 1: 4. Това означава, че за повечето видове работа, извършвана в крайградски и частни сгради, тези пропорции и стойности са достатъчни, без да се вземат предвид добавките, пластификаторите и усилващи агенти.

Като суровини, използвани във формулата на калкулатора, бяха взети цимент М500 и речен пясъчен пясък с обемна плътност 1630 кг / м3. Циментът на тази марка е достатъчен за получаване на решение (в зависимост от ЕО) на марката M200 или M300, която най-често се използва за запълване на замазките в жилищни помещения.

Основните материали за подготовката на висококачествена смес

За да извършите изчисления на калкулатор, ще трябва да въведете дължината и ширината на стаята, дебелината на замазката, желаното съотношение на водата-цимент и да изберете наличието или липсата на подсилващи материали.

При влизане в дебелината на замазката е желателно да се има предвид, че е налична само дебелината на изравняващия слой, която не включва дълбочината и обема на дупките, черупките и чиповете. Това означава, че за тежко повредени бетонни основи първото нещо, което трябва да направите, е да се погрижите за възстановяването и поправянето на основата и след това да се положат усилия за запълване на замазката.

Съотношението вода-цимент показва колко или обем вода ще се използва за месене на разтвора. Трябва да се разбере, че разтвори с ниско съдържание на вода са трудни за разпространение, може да съдържат сухи части от пясък или бучки цимент.

Допустима и минимална дебелина на замазката

Минималната препоръчителна дебелина на циментовия слой е 3 см

При въвеждане на данни във формулярите на калкулатор за циментово подово покритие можете да видите, че минималната стойност за дебелината на замазката или изравняващия слой трябва да бъде най-малко 30-35 мм.

Според кода на сградата и правилата не е препоръчително да се намалява дебелината на леярството в жилищни сгради, тъй като това може да доведе до аварийни ситуации и да намали експлоатационния живот на изравняващия слой.

В много отношения изборът на минималната дебелина е индивидуален и зависи от вида на покритието, което е необходимо и от техническото му състояние, от какви компоненти се използва решението, дали се използва армировка и какви са изискванията за бъдещо покритие.

Например, когато затопляме пода на балкон с помощта на експандиран полистирол, препоръчваме да попълваме изравняващи думи с размери най-малко 4-5 см. За да се премахне разлика във височината от 15 мм в жилищна стая, слоят от 30-35 мм е достатъчно над най-високата точка в стаята.

За устройството на изолационния слой, когато се инсталират системи от подови топлоизоли, се приема минималната стойност 30 мм над повърхността на отоплителните елементи.

Максималната допустима дебелина на циментовата замазка е 10-12 мм. В калкулатора за подово покритие тази стойност е ограничена до 30 см. При инсталиране на нивелиращ слой с дебелина над 12-15 см се препоръчва използването на пясъчен бетон. За пломби с дебелина повече от 15-20 см, е желателно да се добави разширена глина с различни стойности на фракциите.

Извършвайки устройството от циментови замазки, трябва да се разбере, че изсипването на циментова замазка се препоръчва само при изравняване на пода с високи разлики или дълбочина на повреда над 20 mm. В други случаи можете да използвате специални изравняващи смеси, предназначени да премахнат малки разлики.

Влияние на съотношението вода-цимент към качеството на сместа

При спазване на пропорциите на водата и цимента, съставът има добра пластичност и лесно се разпределя

Съотношението вода-цимент е една от най-важните характеристики, която определя качеството и характеристиките на работа на сместа след нейното хидратиране.

Най-важните качества, които са пряко зависими от ЕК, са силата и непропускливостта на бетона. Първият засяга обхвата и живота на бетона след хидратация. Вторият определя скоростта и степента на проникване на влага през капилярите на бетона, след като е напълно изсъхнал.

По отношение на циментовата замазка, съотношението водно-циментова замазка се приема не по-малко от 0,3, което означава, че за приготвянето на разтвора ще бъде взето количество вода, равно на 30% от масата на взетия цимент.

В онлайн калкулатора за подово покритие, минималното съотношение на ЕО е 0.30, за максимум 0.70. Намаляването на количеството вода ще доведе до факта, че такава смес ще бъде проблематична за разпространение върху повърхността, което може да доведе до ниско обемно пълнене, образуване на кухини и спадове.

Увеличаването на стойността ще доведе до намаляване на марката и класа на получената смес, което пряко ще повлияе на нейната сила.

Нюансите на избора на материали за замазка

Готовите сухи смеси се състоят от пресяван пясък и цимент от определена марка.

Класът, класът на якост, порьозността и други важни характеристики на сместа директно зависят от качеството на избраните компоненти и технологичната страна на подготовката на замазката.

При покупката на компоненти не трябва да се съсредоточавате изцяло върху данните, получени от онлайн калкулатора - това са индикаторни индикатори, които не включват непредвидени разходи, възникване на грешки и повреда на материала.

Извършвайки избор и закупуване на компоненти за циментова замазка, трябва да се съсредоточите върху следното:

 • Циментът е основен компонент, който определя силата и плътността на замазката. За да получите решение от по-висок клас и клас на якост, използвайте цимент с по-висок клас. Когато купувате, трябва да обърнете внимание на датата на пускане на партидата, тъй като пакетираният, мокър или стар цимент непременно ще повлияе на качеството на сместа само за лошо;
 • Пясък - за работа в частно строителство е желателно да се използва финозърнест речен пясък с дебелина не повече от 2 мм. За грубо или първично изравняване можете да използвате смес с фракция до 2,5-3 мм. Желателно е да се използва пясък без чужди примеси под формата на чужди предмети, глина, отломки от развалини;
 • Водата - заедно с пластификаторите е основното свързващо вещество. Водата трябва да бъде чиста, без включване на земя, глина, глина. Неприемливо е да се използва техническа вода, която може да съдържа мастни вещества, рафинирани продукти и т.н.

В противен случай изборът и покупката на компоненти за сместа не се различава от покупката на други видове строителни материали и се основава на качеството и цената на продукта.

Материали за подсилване на подовата замазка

Fiber е директна алтернатива на класическите фитинги

Усилването на замазката е увеличение на характеристиките на лагера на циментовия слой чрез използването на материали с висока якост. Традиционният материал за подсилване на циментовите замазки е стоманените подсилващи пръчки, които "плетат", за да образуват якостна рамка.

Единственият недостатък на традиционната армировка е голямото тегло на готовата конструкция.

За частно строителство и работа в апартаменти, използването на армировка не е рационално, тъй като нивелиращият слой не разполага с възможностите на вече масивно устройство. Вместо да се подсилят пръти, обичайно е да се използва метална решетка с клетки от 10 × 10 см или фибростъкло.

При въвеждане на данни във формуляра на калкулатора на разтвора за подова замазка, можете да изберете един от двата материала за подсилване.

Основната разлика между стоманената мрежа и подсилващата се влакна е ефекта с циментовия разтвор. Това означава, че стоманената мрежа осигурява достатъчна якост на изравняващия слой само след пълна хидратация на сместа.

Fiber по-активно се прилепва към частиците на разтвора и предпазва нивелиращия слой от крекинг, образуването на празнини и други възможни проблеми, които могат да бъдат причинени от външни фактори, които вече са в процес на сушене и изпаряване на влагата.

От практическа гледна точка, при спазване на технологията за добавяне и смесване на микрофибър в сместа, нейното използване е по-предпочитано, тъй като то запълва целия обем на разтвора и практически не оказва допълнителен товар върху субстрата.

Изчисляване на материали за подовата замазка в стаята онлайн

Преди инсталирането на подовата настилка е необходимо да се изравнят всички етажи в апартамента или в стаята. За подовата замазка се използва главно циментово-пясъчен разтвор. За да се спести бюджета, е необходимо правилно и точно да се изчисли необходимото количество материали за бъдещ разтвор на подовата замазка. Изчислението може да бъде направено чрез онлайн калкулатор за изчисляване на подовата замазка.

Стойностите са в метри, имайте предвид дебелината. Посочете в този формат (0.00 метра)

Пример за изчисляване на броя на необходимите материали.

За да изчислим необходимия обем разтвор, използваме формулата:

S × h = V

 • S е площта на стаята;
 • H е височината на необходимия слой на замазката;
 • V е необходимия обем разтвор.

Съгласно горната формула, можем да изчислим необходимия сух обем на сместа. Важните точки при изчисляването на необходимия обем на разтвора остават фактът, че обемът на разтвора от цимент, пясък и вода е по-малък от общия обем на всички съставки. Така че от един килограм смес от цимент и пясък, след добавяне на вода, се оказва, че е 0,7 кг. разтвор. По този начин получаваме формулата за обема на необходимия разтвор:

Обемът на сухата смес / 0,7 = Обемът на необходимия разтвор

Циментът и пясъкът се продават в чанти на килограм, затова трябва да изчислим количеството на съставките в килограми.

Въз основа на факта, че:

 • един кубичен метър смес от цимент и пясък тежи 1540 кг
 • 1300 кг вещество се намира в цимента на цимента
 • в куб с пясък - 1625 кг
 • Съотношението на цимент към пясък в разтвор от 1 до 3
 • Можете да направите генерализирани формули на отделните съставки.

Mc = (S × h / 0,7) × 325

M p = (S x h / 0,7) х 1220

 • M C - масата на необходимия цимент;
 • M p - масата на необходимия пясък;
 • S е повърхността;
 • h - височина на слоя.

Общата сума. Чрез използването на калкулатора за подови настилки на практика можете да избегнете допълнителни разходи и да разберете количеството материали.

Обемни размери на таблицата за различни степени на бетон

Бетон, марка

Съотношението на цимент / пясък / чакъл

Калкулатор за подвързване на пода

За довършване на довършителни работи е направено трайно покритие и замазка от пясък се е доказала в това качество:

Издръжлив, евтин, издръжлив и лесен за употреба.

Но ако материалите, включени в замазката, не са изчислени правилно, то поне може да спре да е евтино поради надхвърлянето на разходите на скъпоструващия материал и може да стане по-малко трайно с малко или свръх количество цимент в състава.

Въз основа на справочници за строителството и геометрични формули, този калкулатор е създаден - с помощта на който можете лесно да изчислите сместа от пясък бетон върху подовата замазка в готовите чанти и компонентите за самопроизводство на сместа.

Калкулатор за изчисляване на подовата замазка

Важен фактор е съотношението вода-цимент - ако добавите твърде много вода към замазката, тогава е по-лесно да се положи и почти няма нужда да се правят усилия за изравняването й, но обратната страна на този процес ще бъде намаляване на якостта, увеличаване на износването.

Ако внезапно се наложи да се увеличи количеството вода в замазката, то и съдържанието на цимент трябва да се увеличи, но в готовите смеси трудно можем да предвидим резултата, тъй като не е известно колко цимент е първоначално в сместа.

Излишъкът от цимент в замазката ще увеличи цената, но за себе си не е жалко, ще бъде по-силно, но увеличената сила също носи опасност от натоварвания в бетона и че в бетона възприема развалините, обикновено много силни, няма какво да се забелязва в пясъчния бетон може да се счупи поради тези вътрешни напрежения.

Ето защо правилното проектиране на компонентите за замазката е толкова важно.

Същият феномен на напукване, дължащ се на свиване, особено в ранните етапи, може да намали влакното, полипропилен, тъй като е лесно да се получи в малка опаковка.

Но решетката предотвратява пукнатините в по-късен момент, разпределяйки натоварването от товарите в тялото на замазката.

Кой цвят е по-добър? Готов микс от магазина или домашно приготвен?

Отговорът на този въпрос се крие в името на материала - peskobeton. Често много майстори на ремонта, да не говорим за обикновените хора, смятат, че е достатъчно да се смесват цимент и пясък, за да се получи пясъчен бетон.

Това е отчасти вярно, но за пясък бетон са необходими някои видове пясък, в допълнение към обичайния груб кварцов пясък, това е изборът на различни фракции пясък, които отличават бетонния пясък от зидарията и мазилката.

И, разбира се, в много готови смеси, добавки от пластификатори се използват за намаляване на съотношението вода-цимент и вследствие на това да се увеличи якостта, без да се губи лесното инсталиране.

Ако можете да донесете вкъщи няколко вида пясък, цимент, пластификатор и да го разбъркате в правилните пропорции, тогава е напълно възможно цената на това събитие да бъде същата като закупуването на готовата смес, тъй като няколко доставки / разтоварване днес са значителни разходи.

Как да изчислим подовата замазка - колко материал е необходим

Когато започвате да ремонтирате или инсталирате подово покритие, често е необходимо да нагласите повърхността и да напълните дъската, което ще бъде основата за окончателното завършване на бъдещия етаж. Това отговорно събитие трябва да се извърши в пълно съответствие с технологията. Важно е да знаете как да изчислявате материалите на съединителя без грешки, за да избегнете допълнителни парични разходи.

Изчисляване на необходимото количество материали

Когато се монтира подова настилка - лесно се разпознава потреблението на материали.

Изчисленията се извършват в следния ред:

 1. Да предположим, че искате да изчислите дебелината на подовата замазка от 5 сантиметра за повърхност, чиято площ е равна на 40 "квадратчета". В този случай ще ви трябва 40x0.05 = 2 кубични метра от сместа.
 2. Освен това, в съотношение 1: 3, можете да намерите необходимото количество цимент и пясък. В този пример ще има цимент - 0.5 кубчета и пясък -1.5 кубчета.
 3. Въпреки това, в кубични метри не е много удобно да се изчисли количеството пясък бетон за замазка, така че те трябва да бъдат превърнати в килограми. Тъй като теглото на куб цимент е средно 1300 килограма, получаваме: 0.5х1.3 = 6.5 или 650 килограма.

Използвайки горния пример за изчисляване на замазката, можете да определите количеството материали за всяка стая, като замените данните във формулата. Трябва да се помни, че в процеса на приготвяне съставът за изливане има тенденция да намалява обема. За да разберете колко ви е необходима смес за подова замазка, трябва да знаете, че от кубическия й метър се получава 0,69 кубичен метър разтвор. Това означава, че трябва да коригирате количеството строителни материали.

Съставът на разтворите за замазка

След като изчисляването на сместа за подова настилка е завършена, е време да се вземе решение за нейните компоненти. На практика се използват няколко различни формулировки и необходимите материали се избират в зависимост от изискванията за специфично покритие. Компонентите на сместа и характеристиките на приложението са винаги на опаковката (повече: "Коя смес за подова замазка е по-подходяща").

Обикновено, съставът на разтвора за изливане на замазка включва:

 • цимент (най-често използвайте M400);
 • пясък, от който се отстраняват боклука, черупки и камъни чрез пресяване. Не трябва да се мокри преди да се направи сместа;
 • пластификатор, който подобрява свойствата на материала;
 • добавки (минерални и полимерни), които дават на сместа различни свойства. Някои от тях ускоряват процеса на втвърдяване, докато други допринасят за изравняването на повърхността или улесняват довършването.

Съществуват и смеси, в които гипсът е свързващо вещество, а не цимент. Такъв състав е различен по това, че изсъхва по-бързо, почти не се свива и се прилага дори и в тънък слой. Но гипсът има недостатък - той е по-малко устойчив на влага, така че този състав се използва изключително за сухи помещения, например за дневни.

Експертите съветват: при покупката на цимент внимателно да погледнете датата на производство, защото по време на дългосрочно съхранение материалът започва да абсорбира влагата, в резултат на което марката на продукта намалява.

Разбира се, купуването на готовата смес е по-лесно, отколкото да го направите сами. Освен това благодарение на информацията от производителите на опаковката на стоките е лесно да се разбере за кои конкретни произведения е предназначен съставът. В същото време цената на готовата смес е много по-висока от цимента.

Подготовка на разтворите за замазка

Продължителността на живота на покритието и неговият вид зависи от това колко добре се приготвя разтворът за изливане на замазката.

Когато се изчислява количеството на сместа за подова замазка и се получават строителни материали, те преминават към производството на разтвора в следната последователност:

 1. В специален контейнер се смесват сухи компоненти (цимент, пясък и в някои случаи пълнители). В този случай трябва да се спазва необходимата пропорция, която е посочена на опаковката на производителя. Например циментовата марка M400 се смесва с пречистен пясък в съотношение 1: 3 (за повече подробности "Как да изчисляваме правилно цимента на мазилката - примери").
 2. В друг контейнер, течните компоненти се смесват (пластификатор плюс вода). Обикновено 190 кг пластификатор трябва да се добави към торбичка от 50 кг цимент. В резултат на това течността трябва да бъде една трета от теглото на цимента.
 3. Когато всички компоненти се приготвят (течни и сухи), пристъпете към тяхното смесване. Сместа от сухи материали се излива в течността постепенно и се размесва старателно, докато масата стане хомогенна консистенция без най-малките бучки.
 4. За да направите решението по-лесно да се подготвите, използвайте електрически инструменти като: сонда с дюза или специален миксер, в който случай сместа ще бъде по-качествена.

Стенни подложки за подреждане

При създаването на основата за подова настилка, теглото на подовата замазка, в зависимост от състоянието на вътрешното покритие, няма никакво значение. В старите сгради с дървени трупи бетонната основа сега не е положена.

Запълването на замазката, например на снимката, се извършва поетапно:

 • подгответе чешмата;
 • маяци;
 • месене на разтвора;
 • изсипете сместа.

Естествено, преди да започнете работа, е необходимо правилно да се изчисли сухата смес за подова настилка.

Подготвителен процес

При подготовката за изливане на замазката:

 • върху повърхността на основата елиминира пукнатини и стърготини;
 • премахване на прах и отломки;
 • поставете грунд, който се избира в зависимост от вида на повърхността.

Закрепване на маяци за съединител

Морските къщи са разположени в една и съща хоризонтална равнина на пода. Те са специални забележителности на направляващите релси. Те са в процес на изпълнение на правилото за изливане и по този начин получават гладка и гладка повърхност.

Монтирането на маяците трябва да се извършва внимателно и точно, защото хоризонталното положение на основата за довършване зависи от това. Ръководството може да бъде направено от специален алуминиев профил.

Монтирани маяци в определена последователност:

 1. Те определят нивото на нулата, обикновено е 5 сантиметра по-високо от най-високата точка на повърхността на грубата основа.
 2. На разстояние 30-40 сантиметра от стените се изчертава линия, чиито краища се пробиват с перфоратор, в тях се поставят топики и винтовете се завинтват, така че техните капачки да са на нулево ниво.
 3. След това се поставя профил върху капачките и се прилага правило. Ако е необходимо, регулирайте височината на винтовете, за да постигнете хоризонтално положение на профила.
 4. Силната позиция на маяците се осигурява от малко количество гипсова смес. Интервалите между ориентирите не трябва да надвишават дължината на правилото за сградата плюс 10-20 сантиметра марж на всяка страна.
 5. След завършване на фиксирането на всички маяци, нивото на основната повърхност се проверява отново във всички посоки, като се използва ниво.

Попълнете подовата замазка

През последните години, за да се подготви разтвор с пясък бетон. Това е смес от портланд цимент, различни добавки (минерални и естествени) и пясък.

След като бъде изчислено, колко торби от пясък бетон са необходими за замазка на пода и се приготвя разтвор, както и фарове са инсталирани, е необходимо да започне да се налива веднага.

Сместа е изработена в ивици, фокусирайки се върху водачите. Гладките движения изпълняват правилото за ламелите в посока към себе си, като се движат от стената срещу входа.

След като разтворът се хване, маяците се демонтират, а ивиците от тях се затварят с разтвор и се презаписват със шпатула. Наличието на издатини или вдлъбнатини е показано от светлинни петна, които се появяват на повърхността на циментовата замазка, които се елиминират с решение и правило.

Бетонната основа трябва да се изсуши добре. През първите 10 дни повърхността му трябва да се навлажни с вода, за да се предотврати появата на пукнатини.

Полагане на сухи стени

Тази технология е много различна от традиционната бетонна замазка, тъй като за нейното внедряване не се изисква използването на цимент и така наречената "мокра" работа.

За да подготвите сухата замазка, ще ви трябва следните строителни материали:

 • хидроизолация;
 • топлоизолационни, например пенополистиролови плочи;
 • свободна (фина фракционна шлака, разширена глина, пясък);
 • плочи (ПДЧ, устойчива на влага HVP, азбесто-цимент).

Преди да започнете, трябва да направите изчисление на торбите на дъската и другите материали, изброени по-горе.

Създаването на суха замазка се извършва на етапи:

 1. Полагане на слой хидроизолация и топлоизолация.
 2. Пълнене на насипни материали и тяхното подсилване.
 3. Монтаж на плочи.

Цената за подреждане на сухата замазка зависи от вида на използваните материали. Разполага се само в сухи помещения.

Суха смес за калкулатор за подово покритие

Сухата смес за замазка е набор от компоненти, смесени в определени пропорции. Правилно изчисляване на потреблението на готовата смес ще помогне на нашия онлайн калкулатор, достатъчно е да се знае площта на помещението и дебелината на слоя.

Нашият калкулатор показва както общото количество на сместа, необходимо за Вашата стая, така и количеството на сместа на 1 м2 замазка при определената дебелина.

Данните за калкулатора може малко да се различават от действителното потребление, както нагоре, така и надолу, такава грешка е не повече от 10-15%. Може да има две причини за това:

 • разлики в нивото на основата на пода, разлики във височината на замазката на различни места
 • дебелината на действителната замазка може да се различава от планираната.

Приблизителната консумация на сместа върху суха замазка може да се изчисли самостоятелно. За да направите това, трябва да знаете площта на помещението и дебелината на слоя. Средната консумация на най-популярните и най-използваните смеси на 1 m2 е 15 килограма на 1 сантиметър дебелина на слоя.

Една от най-популярните системи за суха замазка е Knauf, онлайн калкулатор за тази смес тук.

Циментова замазка: изчисляване на потреблението на 1 м2

Изчисляването на консумацията на циментова замазка на 1 m2 е задължителна процедура, която ви позволява да определите точното съотношение на компонентите, по-специално на цимента. Именно точността на получените показатели позволява създаването на база, която се отличава с надеждност и дълготрайност. Освен това разходът определя финансовите разходи, които ще бъдат необходими за закупуването на материали.

Нули за изчисление

Трябва да се има предвид, че изчисляването на замазката се основава на съставните й компоненти. Основните вещества са цимент и пясък, към които се смесват необходимите добавки. Сместа се получава чрез добавяне на вода. От полученото съотношение зависи от крайния резултат.

Целта на покритието също може да повлияе на потреблението на материали:

 1. Създаване на повърхност, която да се използва в техническо помещение. Това може да е пода в задната стая или в гаража.
 2. Пълнене на покритие от 80 мм дебелина. За тази цел бетонната смес е най-подходяща за подова настилка, която включва голяма част. За по-малки индикатори цименто-пясъчният разтвор също се справя със задачата, но при условие на подсилване.
 3. Опция за довършителни работи, която служи като основа за следващото облицоване с декоративни материали. Покритието има дебелина от 5 до 30 мм.

Основното е да се определи правилно целта на повърхността, за да се създаде наистина надежден дизайн.

Процесът на подготовка за определяне на потока

Преди да извършите необходимите изчисления, трябва да се проведе обучение, което ще спомогне за постигането на точен резултат:

 • Всичко, което не е необходимо, се изважда от стаята, базата трябва да е напълно безплатна. Ако е необходимо, старото покритие се отстранява.
 • Повърхността се оценява за възможни повреди. В присъствието на пукнатини замазка е шпакла.
 • След първоначалната подготовка, нулевото ниво е зададено. Съгласно измерванията на разликите в височината се определя крайната дебелина на покритието. Този индикатор е един от основните показатели, за да се изчисли потреблението на цимент на замазка при отливане на 1 м2.
Определяне на нивото на замазката

Съвет! Трябва да се има предвид, че стойностите от 1 m² при работа с подова замазка не са напълно верни, тъй като повърхността има трети индикатор - дебелина. Ето защо първоначално са определени кубични стойности.

Технология за замазка

Изчисляването на потреблението на замазката започва с избора на оптимален състав за работа. В момента има две големи групи: готови смеси и разтвори, които изискват подготовка. Първият сорт е много предпочитан, тъй като той вече разполага с точното количество необходими компоненти и добавки.

Изчисляване на готовата суха смес

Поради факта, че готовата суха смес за замазки ви позволява да получите по-добър резултат, става все по-популярен. Трябва да се има предвид, че характеристиките на готовите състави се различават, така че трябва предварително да се запознаете с продуктите.

Характеристики, които са написани върху опаковката на готовата смес за замазка

Всяка опаковка съдържа информация за потреблението на материал на 1 m2 с дебелина на покритието 1 или 10 mm. За да се получат стойности в зависимост от действителната дебелина, се предприемат следните действия:

 1. Общата площ на помещението се изчислява чрез умножаване на дължината и ширината. При сложна конфигурация е препоръчително да се обърнете към плана на къщата или апартамента.
 2. Дебелината на пода се превръща в метри, показателите се умножават.
 3. Получената стойност се разделя на 0,1.

Площта на помещението е 10 м2. Необходимата дебелина е 0,05 м.

Приблизителното потребление на готовия състав върху подовата замазка е 10 мм - 14.6 кг.

14,6 * 5 = 73 кг сухо вещество.

Така общото количество на необходимия състав на 10 m2 с дебелина 50 mm е 0,5 кубични метра. Добавя се вода въз основа на условията, които се определят от всеки производител поотделно.

Традиционно потребление на разтвор

За да изчислите необходимия размер на състава, подготвен от вас, трябва да направите следното:

 • Определя се кубичното количество, поради което площта се умножава по дебелината. Например, 30 m2 * 0,04 m = 1,2 m3.
 • Потреблението на цимент за 1 m2 замазка се изчислява при скорост на една част цимент до три части пясък.
 • Общият брой на частите е 4, което означава 0,3 m3.

0.3 е част от портланд цимент за площ от 30 м2 с дебелина 40 мм. Пясъците отчитат 0,3 m3.

 • Въз основа на приблизителните данни един кубичен метър цимент е равен на 1300-1400 кг.
 • Един кубичен метър пясък е 1625 кг.

1625 * 0.9 = 1462 кг.

 • За получаване на разтвор се прибавя вода към сухите компоненти, количеството варира от 0,3 до 0,5 л на 1 кг цимент.

Така, за 30 m2 с покритие от 40 mm, ще са необходими 1852 kg суха смес и около 200 литра вода. Съответно, за 1 m2 е необходимо 61 kg от състава и 6,5 литра течност.

Колко цимент е необходим за подова настилка?

Подовата замазка е неразделна част от жилищните, технически или индустриални помещения. В същото време, подовата замазка може да послужи като основа за подовата настилка на покритие и като "довършително" покритие за стопански и промишлени помещения.

Изчисляването на материала на квадратен метър на пода зависи от много фактори.

Пример за изчисление на класическата подова замазка

Преди това вече разгледахме подробно как да запълним пода в гаража. Преди да продължите, например, да изчислите количеството цимент и пясък на подовата замазка за определена стая, трябва да вземете няколко предположения:

 • Дебелината на замазката. Според строителните норми минималната дебелина на подсилената подова замазка е 2 см, максималната дебелина на неароматизираната обща замазка е 4 см. Приемаме изчислението на дебелината на слоя - 4 сантиметра, като най-оптимален и общ вариант;
 • Марка решение. Препоръчителни марки на решение: M150 или M200;
 • Препоръчителните видове цимент са Портланд цимент М300, М400 или М500;
 • Изчисляването на цимента и пясъка се извършва в килограми на 1 куб. М. Хоросан за изливане на замазка;
 • Обемът на пълнене се изчислява в кубически метри. С други думи, дължината и ширината на помещението, както и дебелината на слоя от замазка се измерват в линейни метри.

И така, колко цимент е необходим за подова замазка, напълнена с циментово-пясъчен разтвор M200 (пропорции цимент и пясък 1: 3), на база цимент M400, единичен слой и дебелина 0,04 м за стая 4x3,5 метра?

Ние изчисляваме обема, който трябва да се попълни: 4x3.5x0.04 = 0.56 m3. За изчисляване на цимента използваме таблицата на количеството на свързващото вещество за 1 m3 за степените на хоросан M150 и M200, на базата на цимент: M300, M400 и M500:

Циментова подова настилка: потребление на 1 квадрат. m

В процеса на ремонт на апартамент или частна къща, важна стъпка е да се подготви основата на пода - полагане на замазката. Най-популярната и добре позната циментова подова замазка. Ако решите сами да направите ремонта, вероятно сте се чудили каква смес да купите, как да изчислите, колко ще е необходимо.

Специални характеристики

Циментовата замазка не губи своята релевантност поради факта, че тя се вписва под чист под. Той се изработва от смес от цимент и пясък и се разрежда с вода. След това полученият разтвор се излива в стаята. Този метод е известен като "мокър". Причините за популярността на този вид замазка:

 • Наличие. Съставките или готовата смес могат лесно да бъдат закупени от всеки хардуер.
 • Якост на покритие. Един достатъчно дебел слой (по правило повече от 20 мм) гарантира надеждността и издръжливостта на пода.
 • Способността за изолиране на звука. В модерните жилищни сгради това качество е изключително важно.
 • Подходящ за устройството "топъл под". Днес в частните къщи баните на апартаментите често прибягват до използването на технологията за подово отопление. Тя е удобна и практична. Електрическите или водни отоплителни системи могат лесно и безопасно да бъдат "скрити" в циментовия слой. Освен това има добра топлопроводимост, а топлинните загуби ще бъдат минимални.
 • Тръбите и другите комуникации могат да бъдат скрити и с циментова замазка.
 • След изсушаване слоят практически не се деформира, не се свива. Не може да се притеснявате за неговата цялост.

Има обаче няколко отрицателни точки:

 • работата е трудна и трудна. Начинаещите няма да бъдат лесни за справяне с слоя полагане;
 • решението не е подходящо за стари и дървени подове поради голямото тегло;
 • ако имате нужда от минимални отклонения за декоративен под, тогава ще трябва да поставите нивелиращ слой от друга смес върху циментовата замазка;
 • обичайното решение изсъхва дълго време, изисква поддържане на постоянна влажност.

Също така е необходимо да се гарантира липсата на течения и температурни падове в процеса на сушене.

Разновидности на решения

Разнообразието от видове замазки на строителния пазар непрекъснато нараства. Основата на състава е пясък. Най-хубавото е, когато се почиства, бяло, без добавяне на глина. Наличието на глина в състава може да доведе до загуба на високи якостни характеристики на бъдещата замазка. Представени са различни добавки и пластификатори, с помощта на които се постигат определени желани свойства и характеристики на сместа. Вторият основен компонент в разтвора е цимент или гипс.

Добавеният цимент е издръжлив, като замазката може да се използва в помещения с големи натоварвания. Сместа може да се използва при висока влажност. Циментът е бюджетен, така че той е широко поискан, но трябва да бъде поставен в слой от 2 см, в противен случай желаният ефект няма да бъде постигнат. В случай на гипс работа е малко по-лесно. Повърхността е по-гладка. Слоят може да бъде тънък, до 2 см, докато силата и устойчивостта на стрес ще останат високи.

Сместа изсъхва бързо, не се свива. Значителен недостатък е непоносимостта към влагата.

Има три вида циментова замазка, които могат да бъдат поставени на закрито.

сроден

Самото име предполага, че замазката е свързана към основата. Между подовите плочи, стените и подовата настилка няма слоеве. Този метод се използва, ако е необходимо да се постигне дебелина на слоя не повече от 40 мм. Базата трябва да бъде внимателно подготвена. Всички пукнатини и чипове трябва да бъдат ремонтирани с ремонтно решение, незначителни неравности не могат да бъдат отстранени. Преди полагането на съответната замазка, повърхността се обработва с грунд за по-добро залепване на циментовата смес към основата.

Сместа се разрежда до консистенция на дебел крем, след което веднага се излива върху повърхността на пода. След 20 минути замазката започва да се втвърдява. Този процес е наистина дълъг, в него се крие голямо отрицание на метода. Ако се обработва голяма повърхност, не е възможно да се работи самостоятелно.

несвързан

Тук слоят може да бъде повече от 40 мм. Под замазката трябва да се постави хидроизолация. Това ще защити почвата от проникване на влага по време на запълването на замазката, а покритието от външната влага (например ако подът е направен на първия етаж на "високата сграда" или в частна къща).

Плаваща замазка

Намира се на топло- или звукоизолиращ слой. Дебелината му може да е различна, но при достигане на височина от 3 до 4 см може да е необходима армировка.

В зависимост от това колко вода се добавя, замазката е разделена на мокро и полусухо. Мокрият замазка е добре известен и широко използван метод. По този начин покритието трябва да се преработи внимателно и да се използва хидроизолация, така че влагата от сместа да не попива в основата и да не влошава характеристиките на здравината.

Полусухова замазка се получава поради факта, че скоростта на водата е намалена. Съставът има пореста плътна текстура, подобна на пясъчната смес. По-лесно е да се приведе в съответствие и няма риск от наводняване на съседите.

Циментовата замазка, за разлика от бетона, се използва изключително в помещенията, въпреки че бетонните замазки също се изработват на базата на циментова и пясъчна смес с добавяне на различни фракции от допълнителни материали. По отношение на разходите те практически не се различават. Има два начина за подготовка на циментовата замазка:

 • Разредете готови смеси, които се продават в големи количества в хардуерните магазини. Трябва само да изучите инструкциите, да добавите правилното количество вода и да разбъркате сместа със строителния миксер. Циментовите смеси на марките Knauf, Bergauf, Perel, Hercules и Prospectors са широко известни. Опаковайте сместа в торбички с тегло 25 или 50 кг. Такова опаковане е по-удобно по време на транспортирането, тъй като циментът е доста тежък. Готовите замазки имат много предимства пред дома. Могат да се добавят различни пластификатори, за да се подобри здравината и да се ускори сушенето.
 • Подгответе сами продукта от цимент, пясък и вода. В този случай, трябва да се подходи внимателно към избора на марка цимент, за да се наблюдават пропорциите на вода и пясък в разтвора. Номерата в етикета на цимента (M200, M400 и т.н.) показват максималното натоварване, което може да издържи. За апартаменти, подходящи за марките M150 и M200.

Значението на пропорциите

Ако към готовите сухи смеси се добави само вода, чието необходимо количество е посочено върху опаковката, тогава при подготовката на разтвора, пропорциите не винаги се поддържат перфектно. Изключително важна якост на натиск. По-горе споменахме максималните натоварвания и циментовите маркировки. Така че, циментът M150 издържа на товар от 150 кг на квадратен сантиметър, неговата якост на натиск е 12,8 МРа. Колкото по-висока е маркировката, толкова по-голяма е якостта. В случаите, когато не посочват конкретна марка, те се ръководят точно от M150.

За да направите замазка в апартамента, препоръчително е да използвате цименти на марки M400 и по-високи.

Качеството на пясъка влияе и на общите характеристики на сместа. За висококачествени и качествени характеристики на циментовата замазка е по-добре да се използва пясък с примес, по-малко от 5%. В случай, че използвате по-замърсен пясък, крайният резултат ще стане напълно непредсказуем. След получаване на пясък можете да сте сигурни в неговата надеждност, като добавите част от него в бутилка вода. Ако след разбъркване водата получи кален като кафяв оттенък, тогава този пясък не трябва да се използва.

Ако по някаква причина все още не сте сигурни за съставките, препоръчваме да увеличите количеството цимент с 20%, като намалите обема на водата. Значението на зачитането на пропорциите ще окаже влияние върху здравината, влажността и топлоизолационните характеристики на замазката. Съотношението на пясъка и цимента също зависи от очакваното максимално натоварване на замазката. За подови настилки в непромишлени помещения по принцип DSP се правят въз основа на М150 или М200. M400 цимент и пясък се вземат в съотношение 1: 3 или 1: 2.8. Прибавя се вода в съотношение 0,45-0,55 на 1 м2.

Необходимо е да се гарантира, че разтворът е хомогенен, не се разпространява и не се ексфолира, няма съсиреци. Това е важно, за да се запази силата на замазката. Когато използвате повече вода, замазката ще бъде твърде течна, ще се втвърди за дълго време и ще загуби необходимите технически параметри.

Какво влияе върху потреблението

Изчисляването на необходимото количество разтвор обикновено се извършва въз основа на потреблението на квадратен метър. Този разход се влияе от много условия, така че няма един механизъм за изчисляване. Съществуват няколко фактора, които влияят върху количеството съставки в дадена смес:

 • строителите знаят, че качеството на замазката влияе върху срока на годност на цимента, затова се препоръчва използването на прах, освободен преди повече от 6 месеца, в противен случай силата на покритието ще се намали с най-малко 10-15%. Ако циментът е по-стар, тогава за защитната мрежа неговият дял се увеличава.
 • Базовата нередност е основният фактор, влияещ върху увеличаването на потреблението на сместа. Не е достатъчно да се знае повърхността, която трябва да се запълни. Необходимо е да се има предвид, че при наличие на дълбоки пукнатини и силни повърхностни разлики потреблението се увеличава с 50%, поради което измерванията трябва да се извършват на няколко места.
 • За да се запази циментът, могат да се добавят различни големи фракции като глина или трошен камък. Това превръща разтвора в пясъчен бетон и може значително да промени свойствата на покритието.
 • Количеството на сместа директно зависи от вида на връзката. В тези случаи, ако е несвързан или плаващ, височината на покритието е повече от 4 см, така че потреблението на материали се увеличава.
 • Марката цимент и целта на получената смес влияят на съотношението на сухия прах и пясъка.
 • Полагане на комуникации - друго условие, което може значително да повлияе на потока на сместа. Диаметърът на тръбите служи като основен фактор за увеличаване обема на сместа. Стъпалото на слоевете над комуникациите може да достигне 5 см височина.
 • Ако е настроено технологично отклонение (което е важно за банята), тогава капките също трябва да бъдат включени в изчислението на готовата смес.
 • Ако искате да постигнете не само икономиите на DSP, но и да увеличите топлоизолационните свойства, това ще помогне не само за добавяне на големи частици, но и за увеличаване на височината на сместа. За да се запази топлината, трябва да се положи слой от не по-малко от 10 cm.

Нюанси на броене

При извършване на изчисления трябва да обърнете внимание на следните точки:

 • Целта на помещението трябва да повлияе на избора на компонентни марки и на състава на добавките. За складове, промишлени помещения с голямо натоварване, трябва да изберете цимент с по-високи нива, за да увеличите силата на пода.
 • Ако покритието за нанасяне на покритие трябва да бъде положено със слой от 80 mm, тогава използването на пясъчен бетон ще бъде ефективно.

Ако не са планирани високи натоварвания върху покритието, тогава е възможно да се монтира DSP с укрепваща мрежа.

 • При монтажа на довършително покритие, дебелината на замазката обикновено варира между 5-30 mm. За този тип замазка е по-добре да изберете самонивелиращи се съединения.
 • При направата на полусух замазка трябва да се има предвид, че обемът на водата ще бъде намален, за да се получи смес от цимент и пясък с необходимата консистенция.
 • При изграждането на "топъл под" слой на замазката над тръбите или мрежата от електрически проводници не трябва да надвишава 80-150 мм. По-дебел слой значително ще намали топлопроводимостта на замазката и ефективността на цялата система.
 • В стари многоетажни сгради, при полагане на нова замазка над старата, е необходимо да се вземе предвид максималното натоварване, което таванът може да издържи.

Разходи калкулатор

Поради факта, че пропорциите, количеството и вида на съставките на замазката са повлияни от много фактори, няма само една формула за изчислението. Така че за жилищни помещения е обичайно да се месят цимент с пясък в съотношение 1: 3. Тъй като някои стаи са увеличили товарите (например в кухнята, коридора, банята), M200 се предпочита за крайната смес за пода. За да го получите, се изисква цимент M500. Приемат се около 0,5 литра вода. Най-добре е да се определи неговият оптимален обем в процеса на смесване, тъй като твърде тънкото решение може да намали качеството на замазката. Обемът на сместа за слой от 1 см се изчислява въз основа на:

Резултатът трябва да се увеличи с 20% поради свиването на цименто-пясъчната смес. За разтвори на тяхната собствена подготовка, обикновено е необходимо от 14 до 21 кг смес на 1 квадратни метра. м стаи. За по-дебел слой изчисленията трябва да се правят въз основа на дебелината му. Например, вземете място от 10x10 м и желаната височина на замазката 5 см. Взимаме за пълнене на циментова замазка M400, за да получим крайната смес M100. Съотношението на цимент и пясък в този случай е 1: 4.