Изчисляване на материали за подовата замазка в стаята онлайн

Преди инсталирането на подовата настилка е необходимо да се изравнят всички етажи в апартамента или в стаята. За подовата замазка се използва главно циментово-пясъчен разтвор. За да се спести бюджета, е необходимо правилно и точно да се изчисли необходимото количество материали за бъдещ разтвор на подовата замазка. Изчислението може да бъде направено чрез онлайн калкулатор за изчисляване на подовата замазка.

Стойностите са в метри, имайте предвид дебелината. Посочете в този формат (0.00 метра)

Пример за изчисляване на броя на необходимите материали.

За да изчислим необходимия обем разтвор, използваме формулата:

S × h = V

 • S е площта на стаята;
 • H е височината на необходимия слой на замазката;
 • V е необходимия обем разтвор.

Съгласно горната формула, можем да изчислим необходимия сух обем на сместа. Важните точки при изчисляването на необходимия обем на разтвора остават фактът, че обемът на разтвора от цимент, пясък и вода е по-малък от общия обем на всички съставки. Така че от един килограм смес от цимент и пясък, след добавяне на вода, се оказва, че е 0,7 кг. разтвор. По този начин получаваме формулата за обема на необходимия разтвор:

Обемът на сухата смес / 0,7 = Обемът на необходимия разтвор

Циментът и пясъкът се продават в чанти на килограм, затова трябва да изчислим количеството на съставките в килограми.

Въз основа на факта, че:

 • един кубичен метър смес от цимент и пясък тежи 1540 кг
 • 1300 кг вещество се намира в цимента на цимента
 • в куб с пясък - 1625 кг
 • Съотношението на цимент към пясък в разтвор от 1 до 3
 • Можете да направите генерализирани формули на отделните съставки.

Mc = (S × h / 0,7) × 325

M p = (S x h / 0,7) х 1220

 • M C - масата на необходимия цимент;
 • M p - масата на необходимия пясък;
 • S е повърхността;
 • h - височина на слоя.

Общата сума. Чрез използването на калкулатора за подови настилки на практика можете да избегнете допълнителни разходи и да разберете количеството материали.

Обемни размери на таблицата за различни степени на бетон

Бетон, марка

Съотношението на цимент / пясък / чакъл

Калкулатор за подвързване на пода

За довършване на довършителни работи е направено трайно покритие и замазка от пясък се е доказала в това качество:

Издръжлив, евтин, издръжлив и лесен за употреба.

Но ако материалите, включени в замазката, не са изчислени правилно, то поне може да спре да е евтино поради надхвърлянето на разходите на скъпоструващия материал и може да стане по-малко трайно с малко или свръх количество цимент в състава.

Въз основа на справочници за строителството и геометрични формули, този калкулатор е създаден - с помощта на който можете лесно да изчислите сместа от пясък бетон върху подовата замазка в готовите чанти и компонентите за самопроизводство на сместа.

Калкулатор за изчисляване на подовата замазка

Важен фактор е съотношението вода-цимент - ако добавите твърде много вода към замазката, тогава е по-лесно да се положи и почти няма нужда да се правят усилия за изравняването й, но обратната страна на този процес ще бъде намаляване на якостта, увеличаване на износването.

Ако внезапно се наложи да се увеличи количеството вода в замазката, то и съдържанието на цимент трябва да се увеличи, но в готовите смеси трудно можем да предвидим резултата, тъй като не е известно колко цимент е първоначално в сместа.

Излишъкът от цимент в замазката ще увеличи цената, но за себе си не е жалко, ще бъде по-силно, но увеличената сила също носи опасност от натоварвания в бетона и че в бетона възприема развалините, обикновено много силни, няма какво да се забелязва в пясъчния бетон може да се счупи поради тези вътрешни напрежения.

Ето защо правилното проектиране на компонентите за замазката е толкова важно.

Същият феномен на напукване, дължащ се на свиване, особено в ранните етапи, може да намали влакното, полипропилен, тъй като е лесно да се получи в малка опаковка.

Но решетката предотвратява пукнатините в по-късен момент, разпределяйки натоварването от товарите в тялото на замазката.

Кой цвят е по-добър? Готов микс от магазина или домашно приготвен?

Отговорът на този въпрос се крие в името на материала - peskobeton. Често много майстори на ремонта, да не говорим за обикновените хора, смятат, че е достатъчно да се смесват цимент и пясък, за да се получи пясъчен бетон.

Това е отчасти вярно, но за пясък бетон са необходими някои видове пясък, в допълнение към обичайния груб кварцов пясък, това е изборът на различни фракции пясък, които отличават бетонния пясък от зидарията и мазилката.

И, разбира се, в много готови смеси, добавки от пластификатори се използват за намаляване на съотношението вода-цимент и вследствие на това да се увеличи якостта, без да се губи лесното инсталиране.

Ако можете да донесете вкъщи няколко вида пясък, цимент, пластификатор и да го разбъркате в правилните пропорции, тогава е напълно възможно цената на това събитие да бъде същата като закупуването на готовата смес, тъй като няколко доставки / разтоварване днес са значителни разходи.

Калкулатор за подвързване на пода

Извършването на довършителни и ремонтни дейности започва с подготовката на работното място, изготвянето на работен план и извършването на необходимите изчисления.

Калкулаторът, показан на тази страница, ще помогне да се изчислят компонентите на циментовата замазка според зададените параметри.

Изчисленията на калкулационните компоненти на разтвора, използван за посявката на устройството и изравняване на пода, се извършват съгласно стандартната формула - 1: 3.5, където 1 част - цимент, 3.5 части - фино пясъчен пясък.

Тази стойност за масата на пясъка се взема въз основа на средната стойност между класическите пропорции - 1: 3 и 1: 4. Това означава, че за повечето видове работа, извършвана в крайградски и частни сгради, тези пропорции и стойности са достатъчни, без да се вземат предвид добавките, пластификаторите и усилващи агенти.

Като суровини, използвани във формулата на калкулатора, бяха взети цимент М500 и речен пясъчен пясък с обемна плътност 1630 кг / м3. Циментът на тази марка е достатъчен за получаване на решение (в зависимост от ЕО) на марката M200 или M300, която най-често се използва за запълване на замазките в жилищни помещения.

Основните материали за подготовката на висококачествена смес

За да извършите изчисления на калкулатор, ще трябва да въведете дължината и ширината на стаята, дебелината на замазката, желаното съотношение на водата-цимент и да изберете наличието или липсата на подсилващи материали.

При влизане в дебелината на замазката е желателно да се има предвид, че е налична само дебелината на изравняващия слой, която не включва дълбочината и обема на дупките, черупките и чиповете. Това означава, че за тежко повредени бетонни основи първото нещо, което трябва да направите, е да се погрижите за възстановяването и поправянето на основата и след това да се положат усилия за запълване на замазката.

Съотношението вода-цимент показва колко или обем вода ще се използва за месене на разтвора. Трябва да се разбере, че разтвори с ниско съдържание на вода са трудни за разпространение, може да съдържат сухи части от пясък или бучки цимент.

Допустима и минимална дебелина на замазката

Минималната препоръчителна дебелина на циментовия слой е 3 см

При въвеждане на данни във формулярите на калкулатор за циментово подово покритие можете да видите, че минималната стойност за дебелината на замазката или изравняващия слой трябва да бъде най-малко 30-35 мм.

Според кода на сградата и правилата не е препоръчително да се намалява дебелината на леярството в жилищни сгради, тъй като това може да доведе до аварийни ситуации и да намали експлоатационния живот на изравняващия слой.

В много отношения изборът на минималната дебелина е индивидуален и зависи от вида на покритието, което е необходимо и от техническото му състояние, от какви компоненти се използва решението, дали се използва армировка и какви са изискванията за бъдещо покритие.

Например, когато затопляме пода на балкон с помощта на експандиран полистирол, препоръчваме да попълваме изравняващи думи с размери най-малко 4-5 см. За да се премахне разлика във височината от 15 мм в жилищна стая, слоят от 30-35 мм е достатъчно над най-високата точка в стаята.

За устройството на изолационния слой, когато се инсталират системи от подови топлоизоли, се приема минималната стойност 30 мм над повърхността на отоплителните елементи.

Максималната допустима дебелина на циментовата замазка е 10-12 мм. В калкулатора за подово покритие тази стойност е ограничена до 30 см. При инсталиране на нивелиращ слой с дебелина над 12-15 см се препоръчва използването на пясъчен бетон. За пломби с дебелина повече от 15-20 см, е желателно да се добави разширена глина с различни стойности на фракциите.

Извършвайки устройството от циментови замазки, трябва да се разбере, че изсипването на циментова замазка се препоръчва само при изравняване на пода с високи разлики или дълбочина на повреда над 20 mm. В други случаи можете да използвате специални изравняващи смеси, предназначени да премахнат малки разлики.

Влияние на съотношението вода-цимент към качеството на сместа

При спазване на пропорциите на водата и цимента, съставът има добра пластичност и лесно се разпределя

Съотношението вода-цимент е една от най-важните характеристики, която определя качеството и характеристиките на работа на сместа след нейното хидратиране.

Най-важните качества, които са пряко зависими от ЕК, са силата и непропускливостта на бетона. Първият засяга обхвата и живота на бетона след хидратация. Вторият определя скоростта и степента на проникване на влага през капилярите на бетона, след като е напълно изсъхнал.

По отношение на циментовата замазка, съотношението водно-циментова замазка се приема не по-малко от 0,3, което означава, че за приготвянето на разтвора ще бъде взето количество вода, равно на 30% от масата на взетия цимент.

В онлайн калкулатора за подово покритие, минималното съотношение на ЕО е 0.30, за максимум 0.70. Намаляването на количеството вода ще доведе до факта, че такава смес ще бъде проблематична за разпространение върху повърхността, което може да доведе до ниско обемно пълнене, образуване на кухини и спадове.

Увеличаването на стойността ще доведе до намаляване на марката и класа на получената смес, което пряко ще повлияе на нейната сила.

Нюансите на избора на материали за замазка

Готовите сухи смеси се състоят от пресяван пясък и цимент от определена марка.

Класът, класът на якост, порьозността и други важни характеристики на сместа директно зависят от качеството на избраните компоненти и технологичната страна на подготовката на замазката.

При покупката на компоненти не трябва да се съсредоточавате изцяло върху данните, получени от онлайн калкулатора - това са индикаторни индикатори, които не включват непредвидени разходи, възникване на грешки и повреда на материала.

Извършвайки избор и закупуване на компоненти за циментова замазка, трябва да се съсредоточите върху следното:

 • Циментът е основен компонент, който определя силата и плътността на замазката. За да получите решение от по-висок клас и клас на якост, използвайте цимент с по-висок клас. Когато купувате, трябва да обърнете внимание на датата на пускане на партидата, тъй като пакетираният, мокър или стар цимент непременно ще повлияе на качеството на сместа само за лошо;
 • Пясък - за работа в частно строителство е желателно да се използва финозърнест речен пясък с дебелина не повече от 2 мм. За грубо или първично изравняване можете да използвате смес с фракция до 2,5-3 мм. Желателно е да се използва пясък без чужди примеси под формата на чужди предмети, глина, отломки от развалини;
 • Водата - заедно с пластификаторите е основното свързващо вещество. Водата трябва да бъде чиста, без включване на земя, глина, глина. Неприемливо е да се използва техническа вода, която може да съдържа мастни вещества, рафинирани продукти и т.н.

В противен случай изборът и покупката на компоненти за сместа не се различава от покупката на други видове строителни материали и се основава на качеството и цената на продукта.

Материали за подсилване на подовата замазка

Fiber е директна алтернатива на класическите фитинги

Усилването на замазката е увеличение на характеристиките на лагера на циментовия слой чрез използването на материали с висока якост. Традиционният материал за подсилване на циментовите замазки е стоманените подсилващи пръчки, които "плетат", за да образуват якостна рамка.

Единственият недостатък на традиционната армировка е голямото тегло на готовата конструкция.

За частно строителство и работа в апартаменти, използването на армировка не е рационално, тъй като нивелиращият слой не разполага с възможностите на вече масивно устройство. Вместо да се подсилят пръти, обичайно е да се използва метална решетка с клетки от 10 × 10 см или фибростъкло.

При въвеждане на данни във формуляра на калкулатора на разтвора за подова замазка, можете да изберете един от двата материала за подсилване.

Основната разлика между стоманената мрежа и подсилващата се влакна е ефекта с циментовия разтвор. Това означава, че стоманената мрежа осигурява достатъчна якост на изравняващия слой само след пълна хидратация на сместа.

Fiber по-активно се прилепва към частиците на разтвора и предпазва нивелиращия слой от крекинг, образуването на празнини и други възможни проблеми, които могат да бъдат причинени от външни фактори, които вече са в процес на сушене и изпаряване на влагата.

От практическа гледна точка, при спазване на технологията за добавяне и смесване на микрофибър в сместа, нейното използване е по-предпочитано, тъй като то запълва целия обем на разтвора и практически не оказва допълнителен товар върху субстрата.

Онлайн изчислителна подова замазка

Онлайн изчислителна подова замазка

Работата по запълване на подовата замазка трябва да започне с изчисляването на необходимите материали, количеството цимент, пясък, вода и материали за подсилване (ако е необходимо). Такива изчисления ще ви помогнат да изпълните нашия онлайн калкулатор.

Това изчисление е направено на базата на циментов клас m400 с съотношение от 1 до 3,5 пясък, което се счита за оптимално за замазка.

Кой пясък е по-добре да се използва за замазка

За помещения, където е необходима най-силната замазка, е необходимо да се използва речен пясък с размер на зърната от 0.14 до 3 mm. Като правило, това са производствените помещения или тези, където на пода ще се наблюдава постоянен увеличен товар. Освен това, такава замазка трябва да бъде "гладена" - покрийте с тънък, до 10 мм, слой от силен циментов разтвор или използвайте покритие.

За жилищни помещения, офиси и други, където не се увеличават натоварванията на пода, е подходящ и планински пясък, включително с глинени примеси. Желателно е да се използва финозърнест пясък със зърнеста фракция до 2 мм, което ще подобри качеството на замазката.

Обемната плътност на пясъка, със съдържание на влага 10-20%, е средно 1600 кг, на кубичен метър.

Как да подсилите дъската

За да се увеличат характеристиките на замазката, тя трябва да бъде подсилена. Днес има 2 вида материали, метална мрежа и фибростъкло. Помислете за тези два типа по-подробно.

Метална мрежа

Традиционната опция. Това може да бъде еднокомпонентна заварена телена мрежа от 4-5 мм пръти, която се намира в секции или ролки или ребрени пръти, с напречно сечение до 12 мм, свързано чрез тел. В този случай силата ще се увеличи значително.

Недостатъкът на този вид армировка е значително увеличение на теглото на замазката. Освен това, когато се използва армировка, минималният слой на връзката ще бъде около 30 мм, което не винаги е подходяща опция.

Влакна или микрофибър

Още нов материал, но вече имаше време да спечели популярност. Това е дължина на полипропиленовите влакна от 3-18 мм. Продадени с килограми. Те се добавят директно към самия разтвор преди смесване с вода.

Този материал има няколко предимства:

 1. намалява работното време
 2. има висока устойчивост на механично въздействие,
 3. увеличава водоустойчивостта
 4. намалява цената на замазката.

Потребление на подсилващи материали

Засилващата се мрежа се изчислява въз основа на общата повърхност на замазката, 1 М2 от замазката достига до 1 М2 от замазката, независимо от дебелината на слоя.

В зависимост от изискваната якост на замазката (колкото повече влакна в разтвора, толкова по-силна е), добавят се влакна със скорост от 0.8-1.2 кг на 1 М3 разтвор.

Каква вода да се използва за замазка

Водата също има свои собствени изисквания. Освен факта, че тя трябва да бъде чиста, без земя, глина, органични отпадъци и т.н., тя не трябва да съдържа мастни химически вещества, рафинирани продукти. Всичко това може значително да влоши качеството на замазката и нейния експлоатационен живот.

Калкулатор за подвързване - онлайн изчисление

Устройството на еднаква и здрава основа на пода - основната мисия на разклонител. Има няколко метода на устройството си. Те се различават по метода на производство - например при използване на вода при смесване на разтвора или само на сухи материали. На свой ред, "мокри" замазки могат да варират в зависимост от вида на свързващото вещество - има замазки, на базата на цимент, и има - на базата на гипс свързващо вещество. Нашият калкулатор ви позволява да изчислявате полагането и потреблението на съответните материали. Като референтни стойности ние използваме резултатите от изчисленията за замазката, която се прави по традиционния начин - използвайки вода и пясък бетон - готов микс, в който присъстват действителните цимент (пясък) и пясък (агрегат), както и в някои случаи специални добавки (например влакна - виж фибростъкло). Сравняваме получените резултати с изчисления за други типове замазки - например за подови настилки. С помощта на такива изчисления е възможно изобщо да си представите разликата между връзките, по-специално, за да определите натоварването на пода (да знаете теглото на връзката, в зависимост от конкретната технология).

Дължината и ширината на стаята са посочени в метри; дебелина на слоя - в милиметри.

Как да изчислим замазката (с разширена глина, включително)

Използвайки нашия калкулатор, можете да определите консумацията на пясък бетон, експандирана глина и други материали, които могат да бъдат необходими за производството на подова замазка. Понастоящем изчислението е направено за следните видове настилки (в зависимост от общата дебелина на изравняващите слоеве):

 • класическа пясъчна връзка;
 • замазка, както при вариант 1, но само с използване на слой от експандиран глина (позволява да се намали натоварването на пода, за да се намали потреблението на материали);
 • цименто-пясъчна замазка върху слоя, направена с помощта на т.нар. "Лесна връзка" UBO;
 • подготвена подова основа за полагане на подови настилки, чийто дизайн се състои от насипен слой и гипсокартонени плочи.

Вариант номер 2 се използва в случай на производство на механизирана подова замазка, когато общата дебелина на нейната конструкция надвишава 70 mm. В този случай слоят, който директно се нанася, направен от смес от циментно свързващо вещество, е 60 mm. Останалата част се запълва със слой от експандирана глина, с последващо импрегниране с циментово мляко. Такова импрегниране предотвратява движението на експандирана глина, уплътнява и запечатва основния слой.

При определени условия (те могат да бъдат зададени от проекта или изискването за регулиране и технически условия), съединителят може да бъде подсилен с метална решетка и / или поставен на шумоизолиращ слой. В последния случай е обичайно да се говори за "плаваща замазка" - в никакъв случай не е свързана със структурни елементи (подова плоча, стени, прегради, колони, тръбопроводи и др.). Това прави възможно намаляването на въздействието на шума от удара върху припокриването и обграждащите конструкции, за да се предотврати преместването му в съседни помещения чрез звукови мостове, които се формират например при производството на замазка, закрепена към основата. Изчисляването на материалите за армиране и производството на изолационен слой е направено в раздел "Допълнителни материали", където освен общия им брой са посочени и действителните разходи.

 • Плаваща замазка - според технологията от Германия.
 • Полусухи подова настилка - какво е това?
 • SNiP на подовата замазка.
 • Подови толеранси - калкулатор.
 • Традиционна подова настилка.

Какво друго да търсите при планирането на ремонт на подове?

Трябва да се помни, че устройството замаскира в апартамента, когато старият под е отворен, подлежащите му елементи са отстранени, например, натрупване, а вместо това се изсипва нова замазка, всъщност е промяна в дизайна на пода. Съгласно клауза 2.2.6 от Приложение № 1 към Резолюция № 508-пр. На Московското правителство от 25 октомври 2011 г. такива работи се признават за реорганизация, за която се изисква да подготви проект и да го координира в Moszhilinspektsii.

Колко струва теглото на дъската?

В допълнение, в решението си да одобри реконструкцията, Moszhilinspektsiya може да отбележи, че работата по смяната на подовата конструкция не трябва да води до увеличаване на натоварването на пода. Този отказ от отговорност дава възможност на надзорните органи да приемат резултатите от работата след завършването им, като в действителност изучават структурата на пода. Теглото на замазката може да бъде значително. Поради това при планирането на подовата конструкция е необходимо да се вземе предвид нейното общо тегло и в някои случаи да се използват леки елементи. Нашият калкулатор ви позволява да сравнявате тези технологии.

При изчисляване на замазката трябва да се вземат предвид допълнителните разходи - разходите за доставка, разтоварване и повдигане на пода. Предвид теглото на сместа, тези разходи могат да бъдат значителни.

Калкулатор за подово покритие: как да изчислите потока?

Основната цел на циментовата замазка е да се създаде солидна и равна основа на пода. Ако всичко е направено правилно, тогава ще имате не само перфектната настилка, но и значителни икономии чрез рационалното използване на строителни материали. Но за да успеем, е необходимо точното изчисление на подовата замазка и колко малко хора знаят как да го направят. Затова ще ви разкажем за всички нюанси на правилните изчисления и ще ви предоставим удобен онлайн калкулатор за пода.

Основните типове и функции на замазката

Има няколко метода на замазка, които се различават по използваните материали (пясък, цимент, експандирана глина, влакна) или производствени методи. Например, замазката може да се затвори с вода или само със сухи строителни материали. "Мокрите" замазки, от своя страна, се различават по типа свързващ агент - цимент или гипс.

Сега ще изброим основните функции на подовата замазка:

 • като подовете покриват определен склон;
 • изравняване на повърхността под ламинат, линолеум, паркет и други видове подови настилки;
 • подобряване на топло и звукоизолационните свойства на подовата настилка: изолация и абсорбиране на удари, въздух, вътрешен шум;
 • укриване на инженерни комуникации и тръбопроводи;
 • разпределение на топлината в системи "топъл под".

Правилната основа е гаранция за качеството на бъдещата настилка.

Онлайн калкулатор за подвързване

Този калкулатор ви позволява да правите изчисления, необходимия брой смеси и материали за различните видове подова замазка:

С помощта на нашия калкулатор можете да определите точното потребление на пясък, цимент, бетон, пясък, влакна и други строителни материали за подова настилка.

Как да направите сами изчисления?

За да изчислите колко микс имате нужда, първо трябва да измервате стаята с лентова мярка и лазерно ниво. Така че откриваме етажа и виждаме къде има някакви разлики. С помощта на прости изчисления разкриваме броя квадратни метра и изчисляваме количеството строителни материали, необходими за замазката.

Например, трябва да направим замазка в помещение от 25 m2 с дебелина 5 cm.

 1. На 1 м 2 с дебелина 1 см са необходими около 22 килограма от сместа.
 2. Умножете 5 см от дъската с 22 кг от сместа (5 х 22 = 110). Така че 110 кг ще тежат 1 м 2 от нашата 5 см база.
 3. Сега умножаваме 25 м 2 с 110 кг от сместа (25 x 110 = 2 750). Това означава, че 2 750 кг ще претеглят 5 см разклонител на площ от 25 м 2.
 4. Следващите 2 750 kg се разделят на теглото на торбата със суха смес (2 750 kg, 50 kg = 55). Така че имаме нужда от 55 торби от смес с тегло 50 кг.

Останалата част от материала се изчислява лесно от площта на пода.

Как да се определи дебелината на замазката?

Според стандартите SNiP, дебелината на замазката трябва да бъде най-малко 40 мм, но ако помещението не изисква повишена топлоизолация, като коридор или складово помещение, тогава в такива помещения е разрешена основа с дебелина 30 мм, но в никакъв случай не е по-малко, в противен случай силата и дълготрайността на замазката значително намален.

Ако искате да подготвите отопляем под, тогава за такова покритие се изсипва замазка с дебелина 40 мм, за електрическо нагряване дебелината се увеличава с 10 мм - 50 мм, а ако решите да направите водно отопление, е необходимо да направите дебелина на замазката от 70 мм 100 mm.

За да звукоизолирате помещението е по-добре, трябва да излеете разтвора на два етапа. Първият слой е 20 мм, а вторият е 25-30 мм. Между тези слоеве е необходимо да се постави нагревател или друг материал за звукоизолация, необходимо е да се постави специален филм върху замазките. Ето защо, при изчисляване на замазката, не забравяйте да вземете предвид дебелината й.

Как да определите нивото нула?

Преди да изчислите замазката, трябва да намерите и зададете нулевото ниво, като използвате специално устройство - лазерно или водно ниво. Устройството се придвижва по периметъра на пода, като прави марки, които след това се свързват с права линия. Това е единственият начин да се определи правилната хоризонтална равнина, т.е. нулевото ниво.

От получената линия до по-ниското ниво трябва да измервате разстоянието в различни точки. Всички индикатори се записват и се определя максималната и минималната височина. Използвайки тези данни, изчислете средната височина на замазката.

най-голямата височина е 1 см, най-малката е 0,7 см, се оказва, че разликата между тях (1 - 0,7 = 0,3) е средната дебелина, която трябва да се има предвид. Стъпалото на слоя е 3 см, то означава 3 + 0.3 = 3.3. Заключение, купете сместа трябва да се основава на 3,3 см ширина.

Изчисляване на замазка с различни видове подови настилки

Понякога дори в една и съща стая се използват няколко типа подови настилки - плочки и ламинати, дъски и линолеум и т.н. В този случай трябва да помислите за момента, в който устройството на такъв етаж ще образува големи различия. За да направите пода равномерно, трябва да попълните замазката, като вземете предвид разликите в ставите, когато използвате различни материали за подовата настилка.

Например, лепило, шперплат, мастика и паркет се използват за полагане на паркет, а само лепило и плочки се използват за керамични плочки. Оказва се, че дебелината е значително различна.

Така че, правилното изчисление:

Паркет -15 мм, лепило - 1 мм, шперплат - 10 мм, мастик - 2 мм. Резултатът - 28 мм.
Плочка - 10 мм, лепило - 5 мм. Резултатът - 15 мм.

Следващо действие: 28-15 = 13 mm, се оказва, че на кръстопътя на тези два материала разликата ще бъде равна на 13 mm. Експертите препоръчват в този случай да добавите още няколко милиметра, тъй като в повечето случаи при полагането на паркета може да се повиши.

Това означава, че плочката под плочката трябва да се излива 13-15 mm по-висока, отколкото под паркета.

Какви материали ще се изискват?

За правилното замазване е необходимо да се проучи предварително неговият състав, който включва не само цимент, пясък и вода, но и други компоненти, предназначени да изпълняват определени функции. В разтвора можете да добавите полистирол в гранули или експандирана глина за изолация, армираща мрежа за по-голямо свързване и др. Но не забравяйте, че съотношението на цимент и пълнител е от 50% до 50%.

За уплътнението на устройството се нуждаем от:

 • профил за фарове (фарове)
 • суха смес (цимент, гипс)
 • изграждане на пясък
 • фибростъкло (по избор)
 • пластификатор (по избор)
 • ръб лента
 • грунд или бетон
 • укрепваща мрежа
 • парно бариерен филм
 • вода.

Как да запълним дъската?

Когато всички материали се броят, купуват и довеждат до сайта, можете да започнете работа:

 1. На първо място, трябва да се подготвите за изливане на плочата за замазки, отстраняване от остатъци и грундиране.
 2. След като грундът или бетонният контакт са изсъхнали, към стената е закрепена крайна лента, за да се облекчи напрежението в замазката.
 3. След това фаровете се инсталират на предварително измерена височина.
 4. Ако е необходимо, подсилва се мрежата и се фиксира точно под центъра на вратовръзката.
 5. След това сместа се приготвя: за 10 кг (цимент + пълнител) - 0,8-1,3 л вода, разбъркайте старателно до хомогенна маса. Необходимо е да използвате смес в рамките на 50-60 минути.
 6. Разтворът се излива върху повърхността и се равнява равномерно по дължината на маяците, докато пода се напълни напълно.
 7. След 2-3 дни, замазката трябва да се излее с вода и да се покрие с парно бариерен филм.

След това замазката се оставя да изсъхне и да се втвърди в продължение на 25-30 дни и покритието е готово за по-нататъшна работа!

За какво е калкулатор за подова настилка?

Използвайки калкулатора за подово покритие, можете да постигнете резултати, които са уникални по отношение на точността при изчисляването на необходимото количество строителни материали. Изливането на циментова замазка върху основната плоча се използва за получаване на равна повърхност. След това служи като основа за покритието за покритие или полирано. Често подовата замазка се извършва в домове, които стоят няколко десетилетия. Като правило, всички пластини в тях са огънати, размерът на които може да бъде 4-6 см. Неприемливо е да се полагат твърди довършителни материали на такава основа. За да продължите работата, плочата се изравнява. Тъй като изливането на хоросана трябва да се извършва непрекъснато, трябва да знаете точно потока на сместа върху замазката, така че да не свършва в най-неподходящия момент.

За необходимостта от изчисления

Днес в сградите можете да видите огромно количество готови за употреба смеси за приготвянето на разтвора. Въпреки изкушението да се използва готовият състав, трябва да се помни, че цената му ще бъде доста висока. Има смисъл да се спаси и самостоятелно да се извърши изчислението на сместа за подова замазка, калкулатор ще помогне с това.

Предимствата на това решение са, както следва:

 1. Способността да се вземе предвид всичко, което е необходимо за работа. Това ще ви позволи да не се разсейвате по време на строителния процес, ще ви спестим от загуба на време за закупуване на имот, забравен по време на планирането.
 2. Правилното изчисляване на материала за подова замазка ще осигури определянето на най-точната нужда от строителни материали. Това означава, че след работа няма да има планини от пясък, цимент и разширена глина, които ще трябва да бъдат унищожени за своя сметка.
 3. След като сте определили списъка и потреблението на материали за ремонт, можете да направите покупка на едро в един изход. В този случай е гарантирана значителна отстъпка или безплатна доставка на закупените стоки.

При определяне на обема на разтвора за подова замазка е необходимо да се вземат предвид редица нюанси. Една от тях е теглото на готовия дизайн. Ако за пода на първия етаж теглото на замазката няма значение, тогава при ремонт на апартаменти в високи сгради факторът на теглото е много важен. Следователно изчисляването на подовата замазка трябва да се извърши, като се вземе предвид това ограничение.

Какви материали се вземат предвид при изчисляването

Стандартните компоненти на хоросана са цимент и пясък. Тъй като трябва да работите в различни условия (студ, топлина, необходимост от ускоряване или забавяне на замразяването), към сместа могат да се добавят различни добавки. В допълнение, подсилването може значително да удължи експлоатационния живот. Преди да изчислите подовата замазка, е необходимо да измерите точната дължина и широчина на помещението, където ще се извърши ремонта. Помислете за степента на увиване на носещата плоча, върху която ще се излива разтворът. Ако има такъв дефект, височината на запълването в най-ниската точка може да бъде 8-10 см, а това ще повлияе върху масата на готовата конструкция.

Изчисляване на потреблението на материали върху замазката, трябва да помните за нейните компоненти:

 1. Цимент. Най-добрият избор е марката M400. В чиста форма, той издържа на налягане от 400 тона на 1 м2. При приготвянето на разтвор тази стойност спада до 100-150 т / м2, въз основа на съотношението на другите съставки.
 2. Пясък. В зависимост от местоположението на строителната площадка се използват речен и морски пясък. Най-силните плочи са направени от пресяван и измит речен пясък. Като правило този компонент е основният компонент на решението.
 3. Пластификатори. Те се използват, за да дадат решение на желаните качества. Някои добавки предотвратяват разделянето на разтвора на фракции, когато тежките компоненти се спускат, а на върха остават крехки суспензии.

Подсилваща рамка. Тя е изработена от метални пръти, стоманени или пластмасови мрежи. Усилването осигурява здравина на конструкцията и устойчивост на пукнатини. За закрепването на стоманени пръти се налага заваряване. Само по този начин рамката ще запази формата си под тежестта на бетона. Металът трябва да бъде напълно покрит с хоросан и да не докосва стените. Това ще предотврати появата на корозия и деформация на замазката.

Изчислявайки скоростта на потока на сместа за подовата замазка, трябва да се има предвид, че насипните материали при смесване и омокряне дават значително свиване. Това води до факта, че когато се излива хоросан, повече цимент и пясък излизат, отколкото са планирани.

Изчисляване на количеството на сместа за замазката

Методът за изчисляване на обема на хоросана за пода е съвсем прост. Необходимо е да се изчисли площта на основата и да се умножи по височината на замазката. За жилищни сгради тази цифра е 30-50 мм. Но тук трябва да вземете предвид един нюанс - степента на отклонение на табелата. Разликата във височината се разделя на половина и се прибавя към проектната височина на замазката.

Ето един пример за това как да се изчисли консумацията на смес за сдвояване:

 • помещение от 8x5 м е с площ от 40 квадратни метра;
 • височина на замазката 35 мм;
 • разлика във височината е 30 мм.

За да изчислите средната височина на пълнежа, трябва да намалите наполовина разликата във височината (30/2 = 15 mm) и да я добавите към височината на ръбовете. Получаваме 50 мм. Умножаваме площта по височина и получаваме желания резултат (40x0.05 = 2 m³). Този обем разтвор трябва да се излее и да се изглади над основата, така че да излезе силна и равна повърхност. Трябва да се настрои за свиване. Той е в диапазона от 5-10%.

След определяне на общия обем на разтвора е необходимо да се изчисли съотношението на всяка съставка. За да се получи плоча с достатъчна якост, се приготвя смес в съотношение 3 части пясък и 1 част цимент М400.

След това определете теглото на компонентите на сместа:

 1. Цимент. При 2 м³ делът му е 25%, т.е. 0.5 м³. 1 м3 цимент тежи 1300 кг. Необходимостта от този материал е 650 кг или 13 чувала с по 50 кг всяка.
 2. Пясък. При 2 м³ делът му е 75%, т.е. 1,5 м³. 1 м3 пясък тежи 1600 кг. Необходимостта от този материал - 2400 кг или 48 торби от по 50 кг всяка.
 3. Вода. Като правило се нуждаете от 50% от течността на изчисления обем на сместа. Разделете 2000 литра по 2 и вземете 1000 литра вода или 100 10-литрови кофи.

Това е проста и доказана рецепта за изчисления за производството на замазка. Ако се използва експандирана глина, нейният дял е половината от обема на свързващата смес. Това означава, че пясъкът и циментът се нуждаят от половината.

Калкулатор за изчисляване на материали за вътрешна подова замазка онлайн

Ремонтът е скъп бизнес и не искате да плащате по-късно за материали, които по-късно се оказват излишни. Не всички хора в ремонтните работи потърсят помощта на специалисти. И когато човек, без подходящо образование и опит, поеме задачата, могат да възникнат трудности.

За какво е онлайн калкулатора?

Когато подменяте подовата настилка, преди да започнете работа, трябва да извършите подова настилка. Качеството на замазката зависи от издръжливостта на подовото покритие. По правило замазката е направена от разтвор от пясък и цимент, смесени с вода. Тънък слой хоросан е предназначен да предпазва изолацията и звукоизолацията от тежестта на обектите, монтирани на пода.

За да спестите пари, е необходимо точно изчисляване на първоначалното количество материали за подготовка на решение.

Онлайн калкулаторът за изчисляване на пясъчен бетон и други материали за подова настилка е предназначен за правилно компилиране на съотношенията на цимент, пясък и вода. С негова помощ е лесно да се подготви решение, което да не бъде подложено на механични повреди и температурни промени и напълно да отговаря на необходимите изисквания за качеството на сместа.

Как работи онлайн калкулаторът?

Изчисляването на количеството на сместа от кнауф, глина и цимент се извършва според няколко формули, но е трудно да ги използвате и можете да правите грешки при изчисленията. Много по-удобно и по-лесно е да използвате специален онлайн калкулатор за изчисляване на потреблението на материали на 1 кв. М. За подова настилка.

За да се изчисли правилното съотношение, е необходимо да се знае няколко параметъра: дължината на стаята, ширината на стаята и височината на вратовръзката. Дължината и ширината могат да бъдат измерени с помощта на лентова мярка. Но как да се определи необходимата височина?

Съгласно правилата на SNiP, минималната височина на замазката трябва да бъде 40 mm. Но за различните видове подово отопление има някои нюанси. Така че, за електрическо нагряване дебелината трябва да бъде 50 мм., И за отопление - не по-малко от 70 мм. В същото време, за запълване на пода в помещения, които не се нуждаят от топлоизолация, ще бъде достатъчно запълването на замазката с височина 30 мм.

След като сте определили всички параметри в метри, трябва да ги въведете в специален формуляр и да кликнете върху бутона "изчисляване".

Екранът ще покаже желаните стойности на цимент, пясък и вода, чрез смесване, с което можете да получите идеалното решение за изливане на подове. Количеството цимент и пясък се посочва в килограми, а количеството вода в литри.

По този начин, като вземете определено количество материали, можете да подготвите решение за замазка, без да харчите допълнителни пари и да спестите време.

Изчисляване на материали за подова замазка

На практика не могат да се извършват никакви ремонти или строителни работи без изливане на замазката. Това е много важен етап в ремонта. При извършването на тази работа трябва не само да се придържате внимателно към доказани технологии, но и да избирате правилно и да изчислявате количеството необходим материал. Предварителното изчисляване на материалите за подова настилка ще ви спести от допълнителните разходи и неприятния недостиг на материали в решаващия момент.

Експертите отбелязват, че основните грешки при създаването на замазката са свързани с изчисляването на пропорциите на компонентите за приготвяне на разтвора. А именно, качеството на бъдещото покритие зависи от тази точка. Помислете как правилно да се изчислява необходимия брой съставки и как да направите подова настилка.

Насипни разтвори

Преди домашният занаятчия, който реши да излее замазката със собствените си ръце, на първо място, има въпросът за избора на решение за замазката. Смесите от разтвори и хоросани се различават по своя състав, но всеки от тях задължително съдържа гипс или цимент, които са свързващи съставки. Решението за запълване на замазката служи за пясък. За да се подобри качеството на сместа и да се получат определени свойства, се добавят различни минерални и полимерни добавки. Сместа се разрежда с чиста вода и се получи разтвор на желаната консистенция, която като правило има плътност на заквасена сметана.

В зависимост от състава на сместа ще има определени свойства:

 • Най-разнообразни са циментните формулировки. Те могат да се използват във всякакви помещения. Подовете, направени на базата на такива смеси, не се страхуват от влага. Трябва обаче да се има предвид, че при сушене циментовите разтвори се свиват повече, поради което при работа с такива смеси разтворът трябва да бъде добре смесен и добре натоварен. Неспазването на тези изисквания може да доведе до пукнатини. Укрепването на повърхността с помощта на подсилващ се отвор ще намали възможността за напукване на замазката.
 • Гипсовите разтвори (анхидрит) са бързосъхнещи, лесни за приготвяне разтвори. Тези решения не се свиват, така че могат да бъдат поставени в тънък слой.

Трябва да се има предвид! Газовите разтвори не могат да се използват в помещения с висока влажност.

Цимент и гипсови разтвори могат да се приготвят сами или да купите готови сухи смеси. Независимо от по-високата цена, е рентабилно да се купят такива смеси, защото, на първо място, те имат балансиран състав, и второ, производителите добавят модифицирани добавки към тях, за да опростят партидата и да подобрят свойствата на разтвора. Разтвори, приготвени от готови смеси, закалени по-бързо и дават по-малко свиване.

При готовите смеси, производителят вече се притеснява за правилното съотношение на компонентите и полезните добавки.

Приготвяне на хоросан на циментова основа

Съставът на разтвора за замазка

Циментова подова замазка се приготвя от следните компоненти:

 1. Цимент. Като правило се използва марка 400.

Обърнете внимание! По време на съхранение качеството на цимента намалява драстично, така че трябва да проверите датата на издаване и да използвате само чист цимент за подова замазка.

Най-популярната марка цимент 400

Препоръчителни пропорции

Изчисляването на цимента върху подовата замазка се извършва на базата на марката цимент, която се използва, и марката на хоросана, която те искат да получат.

Как да изчислим подовата замазка - колко материал е необходим

Когато започвате да ремонтирате или инсталирате подово покритие, често е необходимо да нагласите повърхността и да напълните дъската, което ще бъде основата за окончателното завършване на бъдещия етаж. Това отговорно събитие трябва да се извърши в пълно съответствие с технологията. Важно е да знаете как да изчислявате материалите на съединителя без грешки, за да избегнете допълнителни парични разходи.

Изчисляване на необходимото количество материали

Когато се монтира подова настилка - лесно се разпознава потреблението на материали.

Изчисленията се извършват в следния ред:

 1. Да предположим, че искате да изчислите дебелината на подовата замазка от 5 сантиметра за повърхност, чиято площ е равна на 40 "квадратчета". В този случай ще ви трябва 40x0.05 = 2 кубични метра от сместа.
 2. Освен това, в съотношение 1: 3, можете да намерите необходимото количество цимент и пясък. В този пример ще има цимент - 0.5 кубчета и пясък -1.5 кубчета.
 3. Въпреки това, в кубични метри не е много удобно да се изчисли количеството пясък бетон за замазка, така че те трябва да бъдат превърнати в килограми. Тъй като теглото на куб цимент е средно 1300 килограма, получаваме: 0.5х1.3 = 6.5 или 650 килограма.

Използвайки горния пример за изчисляване на замазката, можете да определите количеството материали за всяка стая, като замените данните във формулата. Трябва да се помни, че в процеса на приготвяне съставът за изливане има тенденция да намалява обема. За да разберете колко ви е необходима смес за подова замазка, трябва да знаете, че от кубическия й метър се получава 0,69 кубичен метър разтвор. Това означава, че трябва да коригирате количеството строителни материали.

Съставът на разтворите за замазка

След като изчисляването на сместа за подова настилка е завършена, е време да се вземе решение за нейните компоненти. На практика се използват няколко различни формулировки и необходимите материали се избират в зависимост от изискванията за специфично покритие. Компонентите на сместа и характеристиките на приложението са винаги на опаковката (повече: "Коя смес за подова замазка е по-подходяща").

Обикновено, съставът на разтвора за изливане на замазка включва:

 • цимент (най-често използвайте M400);
 • пясък, от който се отстраняват боклука, черупки и камъни чрез пресяване. Не трябва да се мокри преди да се направи сместа;
 • пластификатор, който подобрява свойствата на материала;
 • добавки (минерални и полимерни), които дават на сместа различни свойства. Някои от тях ускоряват процеса на втвърдяване, докато други допринасят за изравняването на повърхността или улесняват довършването.

Съществуват и смеси, в които гипсът е свързващо вещество, а не цимент. Такъв състав е различен по това, че изсъхва по-бързо, почти не се свива и се прилага дори и в тънък слой. Но гипсът има недостатък - той е по-малко устойчив на влага, така че този състав се използва изключително за сухи помещения, например за дневни.

Експертите съветват: при покупката на цимент внимателно да погледнете датата на производство, защото по време на дългосрочно съхранение материалът започва да абсорбира влагата, в резултат на което марката на продукта намалява.

Разбира се, купуването на готовата смес е по-лесно, отколкото да го направите сами. Освен това благодарение на информацията от производителите на опаковката на стоките е лесно да се разбере за кои конкретни произведения е предназначен съставът. В същото време цената на готовата смес е много по-висока от цимента.

Подготовка на разтворите за замазка

Продължителността на живота на покритието и неговият вид зависи от това колко добре се приготвя разтворът за изливане на замазката.

Когато се изчислява количеството на сместа за подова замазка и се получават строителни материали, те преминават към производството на разтвора в следната последователност:

 1. В специален контейнер се смесват сухи компоненти (цимент, пясък и в някои случаи пълнители). В този случай трябва да се спазва необходимата пропорция, която е посочена на опаковката на производителя. Например циментовата марка M400 се смесва с пречистен пясък в съотношение 1: 3 (за повече подробности "Как да изчисляваме правилно цимента на мазилката - примери").
 2. В друг контейнер, течните компоненти се смесват (пластификатор плюс вода). Обикновено 190 кг пластификатор трябва да се добави към торбичка от 50 кг цимент. В резултат на това течността трябва да бъде една трета от теглото на цимента.
 3. Когато всички компоненти се приготвят (течни и сухи), пристъпете към тяхното смесване. Сместа от сухи материали се излива в течността постепенно и се размесва старателно, докато масата стане хомогенна консистенция без най-малките бучки.
 4. За да направите решението по-лесно да се подготвите, използвайте електрически инструменти като: сонда с дюза или специален миксер, в който случай сместа ще бъде по-качествена.

Стенни подложки за подреждане

При създаването на основата за подова настилка, теглото на подовата замазка, в зависимост от състоянието на вътрешното покритие, няма никакво значение. В старите сгради с дървени трупи бетонната основа сега не е положена.

Запълването на замазката, например на снимката, се извършва поетапно:

 • подгответе чешмата;
 • маяци;
 • месене на разтвора;
 • изсипете сместа.

Естествено, преди да започнете работа, е необходимо правилно да се изчисли сухата смес за подова настилка.

Подготвителен процес

При подготовката за изливане на замазката:

 • върху повърхността на основата елиминира пукнатини и стърготини;
 • премахване на прах и отломки;
 • поставете грунд, който се избира в зависимост от вида на повърхността.

Закрепване на маяци за съединител

Морските къщи са разположени в една и съща хоризонтална равнина на пода. Те са специални забележителности на направляващите релси. Те са в процес на изпълнение на правилото за изливане и по този начин получават гладка и гладка повърхност.

Монтирането на маяците трябва да се извършва внимателно и точно, защото хоризонталното положение на основата за довършване зависи от това. Ръководството може да бъде направено от специален алуминиев профил.

Монтирани маяци в определена последователност:

 1. Те определят нивото на нулата, обикновено е 5 сантиметра по-високо от най-високата точка на повърхността на грубата основа.
 2. На разстояние 30-40 сантиметра от стените се изчертава линия, чиито краища се пробиват с перфоратор, в тях се поставят топики и винтовете се завинтват, така че техните капачки да са на нулево ниво.
 3. След това се поставя профил върху капачките и се прилага правило. Ако е необходимо, регулирайте височината на винтовете, за да постигнете хоризонтално положение на профила.
 4. Силната позиция на маяците се осигурява от малко количество гипсова смес. Интервалите между ориентирите не трябва да надвишават дължината на правилото за сградата плюс 10-20 сантиметра марж на всяка страна.
 5. След завършване на фиксирането на всички маяци, нивото на основната повърхност се проверява отново във всички посоки, като се използва ниво.

Попълнете подовата замазка

През последните години, за да се подготви разтвор с пясък бетон. Това е смес от портланд цимент, различни добавки (минерални и естествени) и пясък.

След като бъде изчислено, колко торби от пясък бетон са необходими за замазка на пода и се приготвя разтвор, както и фарове са инсталирани, е необходимо да започне да се налива веднага.

Сместа е изработена в ивици, фокусирайки се върху водачите. Гладките движения изпълняват правилото за ламелите в посока към себе си, като се движат от стената срещу входа.

След като разтворът се хване, маяците се демонтират, а ивиците от тях се затварят с разтвор и се презаписват със шпатула. Наличието на издатини или вдлъбнатини е показано от светлинни петна, които се появяват на повърхността на циментовата замазка, които се елиминират с решение и правило.

Бетонната основа трябва да се изсуши добре. През първите 10 дни повърхността му трябва да се навлажни с вода, за да се предотврати появата на пукнатини.

Полагане на сухи стени

Тази технология е много различна от традиционната бетонна замазка, тъй като за нейното внедряване не се изисква използването на цимент и така наречената "мокра" работа.

За да подготвите сухата замазка, ще ви трябва следните строителни материали:

 • хидроизолация;
 • топлоизолационни, например пенополистиролови плочи;
 • свободна (фина фракционна шлака, разширена глина, пясък);
 • плочи (ПДЧ, устойчива на влага HVP, азбесто-цимент).

Преди да започнете, трябва да направите изчисление на торбите на дъската и другите материали, изброени по-горе.

Създаването на суха замазка се извършва на етапи:

 1. Полагане на слой хидроизолация и топлоизолация.
 2. Пълнене на насипни материали и тяхното подсилване.
 3. Монтаж на плочи.

Цената за подреждане на сухата замазка зависи от вида на използваните материали. Разполага се само в сухи помещения.